Christus koning 2023

Chiro Woka organiseert de jaarlijkse Christus Koning. Dit zal doorgaan op zondag 26 november Dit jaar werken we voor de verandering met hotdogs in de plaats van pistolets PLANNING: 14:00: leden worden verwacht op de chiro, start spel 16:00: Bezinning 16:30 Ontvangst ouders 17:00 hotdogs eten 18:30 Kampdia’s + volksdans Einde van Christus Koning is … Lees meer

Kampkei 2023

In bijlage vinden jullie de kampkei van 2023 terug waarin jullie informatie kunnen terug vinden over het kamp 🙂 Kampkei 2022 2023

Lidgeld betalen

Gelieve het lidgeld te betalen voor 1 november op rekeningnummer BE50 7775 9506 9818 met vermelding van naam en afdeling van je kind. Het lidgeld bedraagt €30 per lid voor het hele jaar.

Christus Koning 2022

Chiro Woka organiseert de jaarlijkse Christus Koning op 20 november. Zoals elk jaar wordt er weer voor pistolets gezorgd. 14:00: leden worden verwacht aan het Brieleke, start spel 16:30 Ontvangst ouders 17:00 Pistolets eten 18:30 Kampdia’s + volksdans De foto’s van de jongere groepen zijn voor de pauze, dus de jongste die optijd in hun … Lees meer

Informatie kamp 2022 + Kampkei

Binnenkort is zover … dan gaan we weer op Chiro kamp.Anders dan in het verleden hoeft u geen online inschrijving meer te doen (in de Kampkei wordt dit nog wel vermeld maar u hoeft hier geen rekening mee te houden.)Van zodra wij uw betaling op de rekening ontvangen is uw kind ingeschreven.Belangrijk! Graag vermelding van … Lees meer