Lidgeld betalen

Gelieve het lidgeld te betalen voor 1 november op rekeningnummer BE50 7775 9506 9818 met vermelding van naam en afdeling van je kind.

Het lidgeld bedraagt €30 per lid voor het hele jaar.

Follow and like us 🙂