Vriendenkring

logo-vriendenkring-chiroWie zijn wij?

Wij zijn een groepje mensen die actief zijn in de marge van de chirowerking. We hebben een ondersteunende rol bij het chiroleven.

Onze doelstelling?

Ervoor zorgen dat op grote chiro-activiteiten de leiding haar rol van leiding kan spelen: zo houdt de vriendenkring de bar open, smeert broodjes, organiseert zomer-winterwandeling of kerstsalon, zorgt soms voor opruim in de lokalen, verzorgt het onthaal van het napraatje na het jaarlijks bivak…

De activiteiten van de vriendenkring komen er maar alleen als we een aantal mensen vinden die dit mee willen helpen doen.

Daarom doen we een warme oproep naar oud-leiding, ouders of chirovrienden om mee te werken! Alleen kunnen we dit niet! wie voelt zich geroepen?

(4 keer per jaar vergaderen…tussenin deelnemen aan de groepsmomenten volgens ieders mogelijkheden …veel verwachten we niet, maar wel een kloppend chirohart en werkzame handen!)

Maak je interesse kenbaar aan Joris Herbosch (0478/26.17.29 of via email)

logo-vriendenkring-chiro koken-kamp groep-kamp-4 feestje