Toelating ouders publiceren foto’s & filmpjes op website, facebook, instagram, …

Tijdens activiteiten van de chiro worden regelmatig foto’s of korte filmopnames gemaakt. Een aantal van deze foto’s worden gebruikt voor de website of gebruiken we soms om publicaties en folders te illustreren. De foto’s van op kamp kunnen ook doorgestuurd worden naar de ouders van de kinderen zodat die de foto’s ook zelf hebben.

Voor publicatie van gerichte foto’s van kinderen hebben we volgens de privacywetgeving de toestemming van ouders nodig. Het gaat hier overgeposeerde individuele foto’s en geposeerde groepsfoto’s. We vragen u daarom om onderstaand formulier in te vullen en door te sturen.

Indien u in de loop van het chirojaar op uw beslissing wil terugkomen en vraagt om bepaalde foto’s te verwijderen, kan u dit altijd melden. Hier wordt steeds gevolg aan gegeven. Hiervoor kan u ons best mailen of schrijven. Volgens art. 10 en 12 van de privacywetgeving hebt u immers steeds recht op toegang, verbetering of verzet wanneer het gaat om uw persoonsgegevens of de gegevens van uw kinderen. Dit geldt overigens ook voor niet gerichte beelden.

Indien u toelating wil geven, kan dit via onderstaand formulier:

Follow and like us 🙂